Antanavo herbas

Prisijunk prie Antanavo bendruomenės

Prisijunk prie Antanavo bendruomenės

Pagal Antanavo bendruomenės įstatų IV skyriaus nuostatas norint tapti bendruomenės nariu, bendruomenės pirmininkui privaloma pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą tapti bendruomenės nariu, kuriuo įsipareigoja laikytis bendruomenės įstatų bei vykdyti bendruomenės valdymo organų teisėtus sprendimus;

2. Juridiniams asmenims kartu su prašymu būtina pateikti organo, kuris pagal įstatus turi teisę nuspręsti stojančiojo tapimą kitų juridinių asmenų dalyviu, sprendimą ir stojančiojo registravimo pažymėjimo kopiją.

Bendruomenės įstatai

Prašymas stoti į bendruomenę

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.