Antanavo herbas

Tradicinė Kūčių popietė

Antanavo bendruomenė baigė įgyvendinti SADM projektą "Savanorystės stiprinimas Antanavo bendruomenėje". Drauge su senjorų klubu "Šešupė", Antanavo biblioteka ir vaikų dienos centru „Draugai“ tęsiant tradiciją prieš šv. Kalėdas pakvietė visus prie Kūčių stalo. Dėkoju bendruomenės nariams, vaikų dienos centro darbuotojoms už parengtą Kūčių stalą.

Malonu, kad prie mūsų bendruomeniško renginio prisijungė Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos merginų ansamblis, Pilviškių parapijos klebonas Gediminas Bulevičius ir kunigas Gracijus Sakalauskas.

Kūčių popietę pradėjome malda, ansamblio vadovė Audronė Pranskevičienė Dautartienė padovanojo bendruomenei Betliejaus šviesą, skambėjo giesmės ir dainos. Antanavo vaikų dienos centro „Draugai“ lankytojai parengė vaidinimą „Susitiksime prie eglutės“.

Dėkojame visiems, kurie šią sekmadienio popietę skyrė bendrystei, nes bendruomenė kaip didelė šeima, kurioje dalinamės vieni kitų džiaugsmais ir skausmais. Kol gyvuos bendruomenė, tol vienatvė nebus baisi.

Nuoširdus ačiū gimnazistėms, kurios savo giesmėmis renginiui suteikė šventiškumo, o visos bendruomenės nariams, senjorų klubo moterims, bibliotekininkei Mildai Krepenskienei ir vaikų dienos centro vaikų tėveliams už visapusišką pagalbą organizuojant Kūčių popietę.

Visiems sveikatos ir Dievo palaimos. Neškime šilumą ir bendruomeniškumą vieni kitiems.

Gražių ir prasmingų Šv. Kalėdų.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.