Antanavo herbas

Tarptautinės Smetoninės Antaninės Antanave

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: Nuo 2019-05-01d. iki 2019-10-31 d.

Finansavimo šaltinis: LKT

Paramos suma: 8500 Eur

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2020. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.