Antanavo herbas

Antanavo ir Bagotosios bendruomenės parengė reginių dienoraščius

Antanavo ir Bagotosios bendruomenės, vykdydamos projektą "Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“ parengė bendruomenių virtualius renginių dienoraščius, kuriuose pristatoma Antanavo ir Bagotosios bendruomenių tradiciniai renginiai. Projektas buvo finansuojamas pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais” prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ projektą (kodas LEADER-19.2.- SAVA- 4.1.)

Video galite peržiūrėti:

Antanavo bendruomenės- https://www.youtube.com/watch?v=xFYTgc5poO4&t=12s

Bagotosios bendruomenės- https://www.youtube.com/watch?v=enGSk4psNdY

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.