Antanavo herbas

Tęsiamas projektas „Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“

Antanavo ir Bagotosios bendruomenės, vykdydamos Sūduvos VVG projektą „Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“ kviečia jaunimą (nuo 10 iki 29 metų) nuo rugpjūčio 1 d. į futbolo treniruotes, kurios vyks Antanave ir Bagotojoje.

Kviečiame prisijungti. Smulkesnė informacija- tel. +370 611 21453

Projektą finansuoja Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais” prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos sritis „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ projektas (kodas LEADER-19.2.- SAVA- 4.1.).KY

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.