Antanavo herbas

Antanavo ir Bagotosios bendruomenės baigė įgyvendinti projektą

Antanavo ir Bagotosios bendruomenės, vykdydamos projektą "Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“ organizavo bendruomenių forumą, kurio metu pasidalinome patirtimi, projektinėmis idėjomis, žaidėme komandinius žaidimus ir skanavome Daržo bičių gėrybių.

Šiuo forumu baigiame šį projektą ir tikime tolimesnio kaimyniško bendradarbiavimo.

Projektas finansuojamas pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais” prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ projektą (kodas LEADER-19.2.- SAVA- 4.1.)

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.