Antanavo herbas

Pradedamas projektas "Savanorystės stiprinimas Antanavo bendruomenėje"

Antanavo bendruomenė pradeda įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektą "Savanorystės stiprinimas Antanavo bendruomenėje". Projekto metu bus įsigyti du oro sausintuvai- drėgmės surinkėjai, kad sausinti koplyčios rūsius, impregnuotos koplyčios rūsių medines konstrukcijos. Šiuos darbus atliks savanoriai. Bus atnaujinta koplyčios rūsių muziejaus ekspozicija, surengta edukacinė programa vaikų dienos lankytojams “Šabunevičių dvaro istorija”. Taip pagal šį projektą bus organizuotas Pagyvenusių žmonių dienos paminėjimas ir Savanorių padėkos vakaras.

Šį projektą paskatino koplyčios rūsių prastėjantis stovis. Pastebėjome, kad ant koplyčios rūsio balkių atsirado tamsios dėmes, kurios yra ženklas, kad drėgmė sukelia eroziją. Tai gresia koplyčios grindų puvėsiui. Esant lietingam orui koplyčios rūsiuose kaupiasi drėgmė. Bendruomenė pastebėjusi šiuos pakitimus raštu kreipėsi į savivaldybę, Kultūros paveldo departamento vadovybę. 2022 metų birželio 2 d. koplyčioje lankėsi Kultūros paveldo departamento Alytaus- Marijampolės teritorinio skyriaus vedėjas, kuris paragino kuo skubiau džiovinti patalpas, įrengti abejoms patalpoms oro sausintuvus - drėgmės surinkėjus, kad išdžiūtų patalpos bei impregnuoti konstrukcines medines sijas. Nes priešingu atveju laiku nesustabdžius šių procesų, pradės pūti koplyčios grindys. Tikime, kad skubiai imantis veiksmų, šie procesai bus suvaldyti. Bendruomenės ir KVAD paskatinta savivaldybė pateikė projektą https://www.fixusmobilis.lt/apie-mus/ programai. Šiuo metu atlikta fotofiksacija pažeistų vietų ir laukiame Norvegijos ekspertų, kurie įvertins koplyčios stovį ir nurodys kokius tolimesnius veiksmus reikia atlikti siekiant išsaugoti unikalią koplyčią.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.