Antanavo herbas

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje

2019 m. pasirašyta projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“ sutartis Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-06-0002.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Įgyvendinant projektą planuojama VDC veiklą plėsti Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Antanavo mokyklos patalpose, kurios panaudos pagrindais suteiktos Antanavo bendruomenei. Papildomai paslaugos bus teikiamos dar 10-čiai vaikų. Bus suremontuotos papildomos patalpos VDC veiklai, jos bus pritaikytos vaikams su negalia, kurios atitiks visų norinčių lankyti vaikų dienos centrą poreikius. 

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.