Antanavo herbas
Susirinkimai

Antanavo bendruomenės valdybos posėdis

Antanavo bendruomenė

SVARBI ŽINIA VISIEMS BENDRUOMENĖS NARIAMS IR MŪSŲ ANTANAVO FACEBOOK SEKĖJAMS

Sausio 28 d. vyko Antanavo bendruomenės valdybos posėdis.

Visi valdybos nariai vienbalsiai smerkia bendruomenės narių Rūtos Banionės (Misis Rutela), Edvino Banionio ir Almos Buragienės įrašus. Valdybos nuomone peržengtos jau visos įmanomos ribos. Bendruomenės valdybos sprendimu bus šalinami visi įrašai šių žmonių. Siūlome bendruomenės nariams blokuoti šiuos žmones ir siūlysime artimiausiame visuotiniame susirinkime spręsti šių žmonių narystę bendruomenėje.

Dėkojame visiems už konstruktyvius pasiūlymus, pageidavimus ir net kritiką, bet komentarų stilius ir tonas turi turėti etikos ribas. Neleisime žeminti nei vieną bendruomenės narį nei pačią organizaciją. Labai daug žmonių savo nuoširdžiu darbu per šį dvidešimtmetį prisidėjo prie bendruomenės vystymosi ir gerbdami jų indėlį, teršti bendruomenės vardo neleisime.

Visada yra laukiami nauji bendruomenės nariai. Prašymą tapti bendruomenės nariu rasite- https://www.antanavas.lt/tapti-nariu Laukiame konstruktyvių pasiūlymų ir pratęsiame anketos pildymą iki vasario 16 d. -https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1350904286/ Visiems darbo tikrai užteks.

Trumpai apie kitus valdybos priimtus sprendimus.

Susirinkimo metu buvo aptarta vaikų dienos centro metų finansinis planas ir kiti projektai, nuspręsta leisti dviejų metų kalendorių, drauge su Antanavo mokykla rengti kovo 11- ąjai skirtą renginį Antanavo garbė bei aptarta parko tvarkybos darbai. Vyko diskusija dėl pašešupio sutvarkymo idėjų bei nuspręsta tapti Lietuvos vaikų dienos centrų konfederacijos nariais.

Primename, kad iki vasario 16 d. vyksta kandidatų į gatvių ir kaimų seniūnų iškėlimas. Mokyklos ir Taikos gatvių kol kas kandidato nėra nei vieno. Kviečiame drąsiau siūlyti arba siūlytis patiems.

Visus bendruomenės narius ir kraštiečius kviečiame prisijungti prie Antanavo svetainės forumo- https://diskusijos.antanavas.lt/

Dėkoju visiems valdybos nariams, kad dalyvavo posėdyje, teikė savo pasiūlymus ir dalyvavo diskusijose.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.