Antanavo herbas
Iniciatyva

Vėlinių akcija Plioplių ir Gaisrių kapuose

Antanavo bendruomenė

Spalio 28 d. bendruomenės, bibliotekos ir vaikų dienos centro "Draugai" iniciatyva buvo organizuojama Vėlinių akcija aplankant Plioplių ir Gaisrių kapus. Pliopliuose bendra malda pagerbėme vaikų mylimos soc. darbuotojos Nijolės Liutkuvienės atminimą, uždegėme žvakeles ant nelankomų kapų. Gaisrių kapuose aplankėme senuosiu vokiečių ir prancūzų kapus, prie kurių per Vėlines tikrai nebus kam uždegti žvakelės. Čia ilsisi ne vieno šimtmečio mirusieji.

Manau, kad labai svarbu artėjant Vėlinėms puoselėti vaikams pagarbą mirusiems. Dėkoju visiems, kurie parėmė šią akciją savo žvakele. Lai bendrystė visus telkia tikrosioms vertybėms.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.