Antanavo herbas
Iniciatyvos

Europos paveldo diena Antanave

Antanavo bendruomenė

Rugsėjo 18 d. Antanave buvo paminėta Europos paveldo diena. VIsą savaitę Antanavo bendruomenė kvietė dalyvauti viktorinoje “Antanavas istorijos vingiuose”. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo. Malonu, kad mūsų viktorina sudomino dalyvius iš Tauragės, Vilniaus ir Kauno apskričių. Teikiame teisingus atsakymus:

Kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Antanavo dvaras? 1761

2. Antanavo dvaro įkūrėjas - Vitebsko vaivada

3. Kuriais metais Antanave vyko Augustavo vaivadijos sukilėlių vadų suvažiavimas? 1863

4. Antanavo spirito gamyklos pirmtakas- Alaus darykla Nektaras

5. Kokia buvo išlkusio istorinio Spirito gamyklos pastato paskirtis?

Džiovykla

6. Kuriais metais sugriuvo koplyčia? 2005

7. Kokie įvykiai vyko Antanavo dvare 1944 metais?

Įsikūrė prancūzų eskadrilės „Normandija - Nemunas” padalinys

8. Kokį titulą turi Antanavo koplyčia? Švč, Mergelė Marijos šeimų Globėjos titulas

9. Ką reiškia Antanavo herbe lapai? Kraštiečius, išsiskirsčiusius į keturias pasaulio šalis

Geriausia sekėsi atsakyti į klausimus mūsų kraštiečiams Dainiui Večerskui, Mildai Aleksienei, Mildai Krepenskienei bei Ritai Slisierienei ir Rasai. Visus juo pasieks mūsų bendruomenės suvenyrai.

Dėkoju visiems dalyvavusiems.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.