Antanavo herbas
Projektai

Antanavas dalyvauja kuriant žiedinį regiono turizmo maršrutą

Antanavo bendruomenė

Pradedami filmuoti Lietuvos kaimo tinklo projekto „Šakių ir Kazlų Rūdos savivaldybių kaimo plėtros veikėjų komunikacijos partnerystė plėtojant regioninį kultūrinį turizmą“ objektai. Pirmasis įvyko Antanave. Čia pristatomi dvaro parko tvarkybos darbų, kultūros namų projektai, kurie buvo įgyvendinami iš Lietuvos kaimo plėtros programos lėšų. Valentinas Baniulaitis dalinosi savo prisiminimais apie Antanavą, spirito gamyklą. Jis geriausia žino šio gamyklos istoriją, nes joje dirbo virš 50 metų.

Sekantis filmavimas vyks Višakio Rūdoje, o toliau keliausime į Šakių savivaldybę. Projektą įgyvendina Nacionalinis socialinės integracijos institutas. Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.