Antanavo herbas
Iniciatyvos

Prasideda Antanavo gatvių ir kaimų seniūnų rinkimai

Antanavo bendruomenė

Sausio 21 d. Antanavo bendruomenės valdybos sprendimu skelbiame ANTANAVO GATVIŲ IR KAIMO SENIŪNŲ RINKIMUS. Rinkimuose gali dalyvauti visi Antanavo seniūnijoje gyvenantys gyventojai, nepriklausomai ar yra bendruomenės nariai. Pasaulio antanaviečių ir kraštiečių apygardos rinkimuose dalyvauja visi antanaviečiai, gyvenantys ne Antanave.

Gatvių ir kaimo seniūnai yra kviečiame svečio teisėmis dalyvauti bendruomenės valdybos posėdžiuose, teikia siūlymus ir padeda drauge su bendruomenės valdyba spręsti bendruomenei aktualius klausimus.

BŪSIME DĖKINGI JEIGU ŠIĄ ŽINUTĘ PASIDALINSITE SAVO FACEBOOK PASKYROJE.

Posėdyje buvo nuspręsta rinkti šių gatvių ir kaimų seniūnus:

1. Marijampolės- Šešupės gatvių

2. Bagotosios gatvės

3. Taikos- Sodų- Saulėtekio gatvių

4. Mokyklos- Naujoji gatvių

5. Sūduvos

6. Gaisrių kaimo

7. Antanavo-Užuoganų kaimų

8. Plioplių ir kitų pamiškės kaimų. ​

9. Pasaulio antanaviečių ir kraštiečių

Pirmasis etapas- kandidatų iškėlimas.

Sąlygos dalyvauti rinkimuose:

1. Rinkimuose gali dalyvauti asmuo, kuris realiai gyvena tam tikroje Antanavo gatvėje ar kaime ( dalyvauti rinkimuose gyvenantiems ne Antanave negalima, išskyrus Pasaulio anatanaviečių ir kraštiečių apygardos rinkimuose)

2. Pirmajame siūlymo etape galima siūlyti ar siūlytis tik į tos gatvės ar kaimo seniūnus, kurioje gyvenate. Siūlyti kandidatus į kitų gatvių ar kaimų seniūnus negalima. Šis draudimas negalioja dalyvaujantiems Pasaulio antanaviečių ir kraštiečių apygardos rinkimuose.

3. Galite siūlyti kandidatą tik tą asmenį, kuris realiai gyvena toje gatvėje ar tame kaime. Galite siūlytis ir pats nurodant kandidato (savo) vardą ir pavardę. Pasaulio antanaviečių ir kraštiečių kandidatas turi gyventi ne Antanave. Tai gali būti tiek kitose Lietuvos vietose arba užsienyje gyvenantis kraštietis, tačiau pastabose reikia nurodyti sąsają su Antanavu.

Kandidatų lauksime iki Vasario 16 d.

Vėliau vyks pasiūlytų kandidatų balsavimo etapas ( jeigu bus pasiūlyta daugiau nei vienas kandidatas).

Kovo 11 d. skirtame renginyje numatoma skelbti rinkimų rezultatus.

Labai kviečiame aktyviai dalyvauti ir pasidalinti šia žinute su savo kaimynais.

Iškilus klausimams galite rašyti antanavobendruomene@gmail.com

arba skambinti +37061121453 ( bendruomenės pirmininkė Reda Kneizevičienė)

Visos kandidatų iškėlimo ir balsavimo procedūros vykdomos internetu https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1353294932/

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.