Antanavo herbas
Renginys

Paminėjome Antanavo koplyčios atstatymo 10 - metį

Antanavo bendruomenė
Renginio dalyviai

Liepos 18 d. Antanave vyko Antanavo koplyčios atstatymo 10 – mečio paminėjimas. Išgyvenusi karus, atlaikiusi įvairius sukilimus, šiandien ji yra mūsų krašto pasididžiavimas. Iš senosios koplyčios nors belikę tik keletas akcentų: kolona, durys, keletas sienos lentų ir kryžius, tačiau pagal istorinius šaltinius, tyrinėjimus atstatyta koplyčia šiandien ir vėl džiugina Antanavo krašto gyventojus ir svečius.

Iškilmės prasidėjo Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentų Almos Petrauskaitės, Aistės Norbutaitės, Akvilės Baliukonytės, Manto Lukausko ir Jurgitos Mickaitės koncertu. Šv. Mišioms giedojo Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio parapijos choras. Iškilmingų Šv. Mišių metu, kurias aukojo Pilviškių parapijos klebonas Gediminas Bulevičius, bendruomenės valdyba atnašų metu koplyčiai padovanojo korporalą, palę, rankšluostėlį ir purifikatorių su Šv. Mergelės Marijos simbolika, nes koplyčiai prieš 10 metų buvo suteiktas Švč, Mergelė Marijos šeimų Globėjos titulas. Antanavo senjorų klubas „Šešupė“ dovanojo Šv Mišių ampules, kuriose Šv. Mišių metu laikomas vynas ir vanduo. Antanavo ūkininkai dovanojo savo užaugintų rugių ir medaus, kaip padėką Dievui už teikiamas malones.

Po šv. Mišių prie koplyčios koncertavo Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“. Telšių raj. Mitkaičių moterų kolektyvas bei Višakio Rūdos kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Šaltinėlis“.

Renginio metu svečiams buvo įteikti Antanavo senjorų klubo „Šešupė“ pagaminti suvenyrai su koplyčios simbolika. Nors savivaldybės vadovai neparodė dėmesio šiai istorinei vienintelei Lietuvoje šešiakampei koplyčiai, tačiau džiaugiamės, kad renginyje dalyvavo Antanavo seniūnas Artūras Urbonas, Jurbarko raj. Viešvilės seniūnas Valentinas Kucinas, Telšių raj. Nevarėnų bendruomenės centro „Ratas“ pirmininkas ir kultūros centro direktorius Albinas Šmukšta , buvęs ilgametis Antanavo spirito gamyklos direktorius Vytautas Bagdanavičius. Renginio suvenyras įteiktas ir mūsų kraštietėms Onai Blionskienei ir Nijolei Mačiulaitienei, kurių dėka 1972 metais išsaugotas koplyčios paveikslo perdavimo aktas Ateizmo muziejui labai padėjo Nacionalinio muziejaus fonduose surasti paveikslą, kuris buvo restauruotas ir prieš 10 metų grąžintas Antanavo bendruomenei.

Renginio suvenyras įteiktas ir laikraščiui "Suvalkietis", kuris ne vieną dešimtmetį padėjo viešinti ir skleisti žinią apie Antanavo koplyčios problemas, rūpesčius ir džiaugsmus.

Dėkojame ilgamečiui kultūros centro darbuotojui Romui Liutkui už istorinių eksponatų rinkimą, kurie papildė bendruomenės kuriamą muziejų koplyčios rūsiuose. Maloniai kviečiame visus atvykti ir aplankyti šį unikalų muziejų ir kriptą, kurioje ilsisi Antanavo dvarininkai Šabunevičiai.

Nuoširdi padėka šio renginio rėmėjams ir savanoriams:

Kazlų Rūdos Kultūros centrui, UAB Tėviškės mėsa, Artūrui ir Rimai Padimanskams, Birutei Biskienei, Linai ir Vidui Bulotams, Audronei ir Raimundui Valuckams. Ingridai ir Vaidotui Trepėnaičiams, Olgai Biskienei, Irenai Bartuškienei, Mildai Krepenskienei, Laimai Auksakienei, Eglei Makutėnienei, Vilijai Rugienienei, Lina ir Laimučiui Mozūrams, Rasai Ašmontienei, Tomui Milkeraičiui, Gintautui Kinderiui, Elitai Mykolaitytei, Antanui Mockevičiui, Broniui Ylai, Antanavo jaunimo klubui „Draugai“. Antanavo senjorų klubui „Šešupė“, Antanavo vaikų dienos centrui "Draugai" ir Gavaltuvos bendruomenei.

Šis renginys dalinai buvo finansuotas iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse projekto “Antanavo bendruomenės kartų partnerystės stiprinimas“.

Antanaviečiai turi viltį, kad Antanavo koplyčia sulauks dar ne vieno gražaus jubiliejaus, o bendruomenė viliasi, kad kitais metais karantino sąlygos nesutrukdys iškilmingai paminėti bendruomenės veiklos dvidešimtmečio.

Dėkoju už sustabdytas renginio akimirkas Eugis Naikelis ir Algis Vaškevičius

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2021. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.