Antanavo herbas
Maisto banko akcija

Bendruomenė dalyvavo Maisto banko akcijoje

Antanavo bendruomenė

Kovo 25- 26 dienomis vyko tradicinė Maisto banko akcija, kurioje visuomet dalyvauja ir mūsų bendruomenės savanoriais. Šiais metais gavėjų sąrašą greta VDC lankytojų papildė parama ukrainiečiams.

Pagarba Jūratei ir Juozui Padimanskams, kurie savo namuose priglaudė ukrainiečių šeimą. Kviečiame bendruomenės narius pagal galimybę prisidėti. Malonu, kad mama su dviem vaikais jaučiasi gerai ir džiaugiasi, kad dukra lanko mokyklą, įsigijo draugų.

Visiems dėkojame, kurie dalyvavo Maisto banko akcijoje ir parėmė mūsų bendruomenę, nes dalis surinktų negendančių produktų atiteko šiai ukrainiečių šeimai.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.