Antanavo herbas
Iniciatyvos

Sveikinimai parapijos klebonui

Antanavo bendruomenė

Sveikiname Pilviškių parapijos kleboną Gediminą Bulevičių su kunigavimo Pilviškių parapijoje 5-mečiu. Džiaugiamės, kad kiekvieną sekmadienį klebonas atvyksta į Antanavo koplyčią ir meldžiamės drauge įvairiomis mūsų bendruomenės narių intencijomis. Sveikatos , Dievo palaimos ir stiprybės.

Dėkojame bendruomenės nariai Mildai Krepenskienei už savanorišką darbą prižiūrinti koplyčią

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.