Antanavo herbas
Susirinkimai

Bendruomenė savo 20-metį pradėjo visuotiniu susirinkimu

Antanavo bendruomenė

Sausio 15 d. Antanavo bendruomenei buvo ne eilinė dieną. Minint bendruomenės įkūrimo 20-metį, bendruomenės nariai rinkosi į visuotinių narių susirinkimą. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems susirinkime, kurio metu buvo patvirtinta 2020 ir 2021 metų veiklos ir finansinės ataskaitos bei padėkota pirmininkei Rasai Ašmontienei. Susirinkimo metu buvo išrinkta trijų metų kadencijai nauja valdyba, kurią sudaro:

Milda Aleksienė

Irena Bartuškienė

Vidas Bulota

Reda Kneizevičienė

Milda Krepenskienė

Jolita Padimanskaitė- Navickienė

Vaidotas Trepėnaitis

Stasys Valentukonis

Raimundas Valuckas

Valdybos sprendimu bendruomenės pirmininke išrinkta Reda Kneizevičienė. Valdybos rinkimuose dalyvavo net 18 narių. Bendruomenės nariai susirinkime nusprendė atgaivinti kaimų ir gatvių seniūnus, kurie anksčiau buvo patariamasis organas ir dalyvaudavo bendruomenės valdybos posėdžiuose. Taip bus sudarytos sąlygos daugiau aktyvių bendruomenės narių įsijungti į bendruomenės veiklą. Nariai taip pat nutarė parengti jubiliejinį dviejų metų bendruomenės kalendorių, svarstė kaip būtų galima įveiklinti Kartų namus bei pasidalino šalavijų sėklas, iš kurių užaugins savo namuose šalavijus, o vėliau dalyvaudami talkoje juos pasodins Antanavo dvaro parko gėlynuose.

Dėkojame mūsų bendruomenės valdybos nariui Raimundui Valuckui už padovanotą bendruomenės jubiliejui tortą ir Antanavo seniūnui Artūrui Urbonui už saldžią dovaną bendruomenės nariams.

Tai buvo tik pirmasis renginys minint bendruomenės 20- metį. Tikime, kad karantinas nesutrukdys ir visus metus šiai progai paminėti turėsime dar daug ir prasmingų renginių.

Norisi visiems palinkėti sveikatos, aktyvumo ir darnaus ir sutelkto darbo.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.