Antanavo herbas

Ataskaitinis bendruomenės susirinkimas

Antanavo bendruomenė

Kviečiame bendruomenės narius balandžio 23 d. 14 val. į visuotinį ataskaitinį susirinkimą.

Darbotvarkėje:

1. Pirmininkės ataskaita

2. Finansinių ataskaitų tvirtinimas

3. Bendruomenės veiklos plano 2023-2024 metams tvirtinimas

4 Kiti klausimai

Maloniai kviečiame dalyvauti

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.