Antanavo herbas

Diskusija: ką daryti su Sūduvos gatvėje esančiu tvenkiniu?

Antanavo bendruomenė

Balandžio 13 d. Antanavo seniūnas inicijavo Antanave veikiančių NVO susitikimą dėl Sūduvos gatvės tvenkinio aptarimo. Bendruomenės nuomone sprendimą turi priimti tik šių namų vietos gyventojai, o ne NVO. Bendruomenę neramina, ar užvertus tvenkinį neiškils problemų vietos gyventojams. Antanave yra paviršiniai vandenys ir dažnai semia rūsius, o pavasarį didelė dalis Antanavo teritorijos būna apsemta. Pagal istorinius šaltinius visame Antanave buvo daug tvenkinukų, kad nutrauktų besikaupiantį vandenį, nes ši problema yra labai sena. Todėl sprendimą užversti tvenkinį vertiname labai atsargiai ir tik daugumos vietos gyventojų sprendimas būtų pats svarbiausias argumentas.

Taip pat prašome aplinkosaugos specialistų įvertinti, ar nėra šis tvenkinys užterštas kokiomis kenksmingomis medžiagomis, kad užvertus jį nebūtų užteršti Sūduvos gatvės gruntiniai vandenys. Seniūnui rekomenduojame padaryti vietos gyventojų susitikimą ir vietos gyventojų daugumos nuomone padaryti protokolinį sprendimą.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.