Antanavo herbas

Antanavo bendruomenės valdyba surengė pirmąjį online posėdį.

Antanavo bendruomenė

Lapkričio 9 dieną online įvyko Antanavo bendruomenės valdybos posėdis, kuriame buvo aptarta pasiruošimas Antanavo 260- mečiui. Posėdyje dalyvavo Antaninių koordinatorė Reda Kneizevičienė ir Vokietijos lietuvių bendruomenės narys Rimantas Dailidonis. Valdybos sprendimu bendruomenė tęs 2018 metais pradėtą Antaninių tradiciją ir planuoja 2021 metų birželio 12 dieną surengti Jubiliejines Antanines Antanave. Turime viltį, kad mūsų pagrindiniam metų renginiui nesutrukdys karantinas.

Valdybos sprendimu kreipiamės į visus bendruomenės narius, kraštiečius ir kviečiame siūlyti idėjas Antaninių šventei. Jūsų idėjų lauksime iki lapkričio 20 dienos. Iki gruodžio 1 dienos turime parengti Lietuvos kultūros tarybai paraišką finansavimui gauti. Visi Jūsų pateikti siūlymai prieš teikiant paraišką bus svarstomi valdybos posėdyje. Kviečiu būti aktyviais ir nepraraskime vilties, kad kitais metais galėsime visi susitikti ir drauge paminėti gražų mūsų miestelio jubiliejų. Labai prašau šią žinią apie planuojamą renginį pranešti savo giminaičiams, mūsų kraštiečiams gyvenantiems svetur. Pakvieskite juos sekti mūsų naujienas bei registruotis mūsų tinklalapio kraštiečių grupėje- https://diskusijos.antanavas.lt/.../antanavieciai-ir...

Savo pasiūlymus prašau rašyti antanavobendruomene@gmail.com arba dalyvauti svetainės www.antanavas.lt forumo diskusijoje, skirtoje Antaninių šventei pasiruošti. https://diskusijos.antanavas.lt/.../2021-metu...

Bendruomenės pirmininkė Rasa Ašmontienė

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.