Antanavo herbas
Iniciatyva

Antanavo bendruomenė pagerbė Nijolės Liutkuvienės atminimą

Antanavo bendruomenė

Antanavo bendruomenė neteko brangios Nijolės Liutkuvienės. Šis žmogus - tai bendruomenės širdis, nes visi renginių dalyviai, visi bendruomenės svečia buvo jos pavaišinti. Daugiau kaip dešimtmetį darbas vaikų dienos centre paliko gilų pėdsaką manau visų vaikų širdyje. Jos dėmesio užteko ir mažiesiems ir vyresnio amžiaus bendruomenės nariams. Bevartant bendruomenės foto, visur ji arba tarp vaikų arba prie puodų beruošiant svečiams vaišes.

Žiaurus Covid virusas atėmė šeimai ir visai bendruomenei puikų žmogų. Manau, kad kiekvieno bendruomenės nario mintyse ji išliko visada su šypsena ir gera nuotaika.

Antanavo bendruomenė pagerbdama Nijolė atminimą vasario 3 d. organizavo maldos akciją žvakių šviesoje. Apie 50 bendruomenės narių atsiuntė savo žvakelių foto iš kurių kaip atminimo ženklas buvo sukurta bendrą koliažinė foto.

Branginkime vieni kitus, nes gyvenimas yra labai trapus. Būkime jautrūs vieni kitiems, nes mes bejėgiai prieš lemtį ir mirtį.

Prašykime Dievo stiprybės Romui, Vytukui, Aušrai, o brangiai Nijolei - Dieviško poilsio.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2021. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.