Antanavo herbas
Sūduvos VVG

Antanave ir Bagotojoje vyksta futbolo treniruotės

Antanavo bendruomenė

Rugpjūčio 1 d. Antanave ir Bagotojoje prasidėjo futbolo treniruotė pagal projektą „Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“. Treniruotėse dalyvauja Marijampolės City klubo žaidėjas iš Brazilijos Higor Felippe

Kviečiame norinčius prisijungti. Dėl konkretaus treniruočių laiko prašome pasiteirauti tel. +37061121453

Projektą finansuojama pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais” prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ projektą (kodas LEADER-19.2.- SAVA- 4.1.).

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2022. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.