Antanavo herbas
Sūduvos VVG

Antanave ir Bagotojoje vyksta futbolo treniruotės

Antanavo bendruomenė

Rugpjūčio 1 d. Antanave ir Bagotojoje prasidėjo futbolo treniruotė pagal projektą „Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“. Treniruotėse dalyvauja Marijampolės City klubo žaidėjas iš Brazilijos Higor Felippe

Kviečiame norinčius prisijungti.

Treniruočių grafikas:
08.01 Pirmadienis

Antanavas 12.00-13.30, Bagotoji 14.00-15.30

08.03 Trečiadienis

Antanavas 12.00-13.30, Bagotoji 14.00-15.30

08.06 Šeštadienis

Bagotoji  9.30-11.00, Antanavas 11.10-12.40

08.08 Pirmadienis

Antanavas 12.00-13.30, Bagotoji 14.00-15.30

08.10 Trečiadienis

Antanavas 12.00-13.30, Bagotoji 14.00-15.30

08.13 Šeštadienis

Bagotoji 10.30-12.00, Antanavas 12.15-13.45

08.16 Antradienis

Antanavas  16.30-18.00, Bagotoji  18.15-19.45

08.18 Ketvirtadienis

Antanavas 12.00-13.30, Bagotoji 14.00-15.30

08.19 Penktadienis

Antanavas 12.00-13.30, Bagotoji 14.00-15.30

08.23 Antradienis

Antanavas 12.00-13.30, Bagotoji 13.40-15.10

08.24 Trečiadienis

Bagotoji 16.30-18.00, Antaanvas 18.15-19.45

08.25 Ketvirtadienis

Antanavas 12.00-13.30. Bagotoji 13.40-15.10

08.29 Pirmadienis

Antanavas 12.00-13.30. Bagotoji 13.40-15.10

08.30 Antradienis

Antanavas 12.00-13.30. Bagotoji 13.40-15.10

Projektą finansuojama pagal Sūduvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Verslių, bendruomeniškų ir aktyvių Sūduvos krašto gyventojų telkimas 2014-2020 metais” prioriteto „Kraštui būdingų tradicijų puoselėjimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ veiklos srities „Kultūros tradicijų puoselėjimas vykdant partneryste ir bendradarbiavimu paremtą veiklą“ projektą (kodas LEADER-19.2.- SAVA- 4.1.).

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.