Antanavo herbas
Aktyvas

Bendruomenės visuotinis susirinkimas

Antanavo bendruomenė

2022 metų sausio 15 d. kviečiame bendruomenės narius dalyvauti visuotiniame susirinkime
11 val. - Šv. Mišios Antanavo koplyčioje už gyvus ir mirusius bendruomenės narius
12 val. Antanavo kultūros namuose ( Antanavo bendruomenės visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas, kurio darbotvarkėje:
1. Bendruomenės pirmininkės ataskaita už 2020 metus
2. Revizinės komisijos ataskaita už 2020 metus
3. Bendruomenės pirmininkės ataskaita už 2021 metus
4. Revizinės komisijos ataskaita už 2021 metus
5. Valdybos rinkimai
6. Einamieji reikalai.
14 val. - Bendruomenės veiklos 20-mečio renginys
Informuojame, kad renginys bus organizuojamas vadovaujantis aktualių LR Vyriausybės teisės aktų.

P.s. Jeigu sausio 15 d. nebus kvorumo, informuojama kad pakartotinis susirinkimas bus organizuojamas sausio 29 d. 12 val. Antanavo kultūros namuose su tokia pačia darbotvarke.

Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.