Antanavo herbas

Naujienos

Ataskaitinis bendruomenės susirinkimas

Balandžio 23 d. 14 val. šaukiamas visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Kviečiame įsigyti tradicinį bendruomenės kalendorių

Kviečiame įsigyti 2023 metų bendruomenės kalendorių. Būsime dėkingi už jūsų auką bendruomenės centrui. Kalendorių galima įsigyti bndruomenės centre nuo 14 iki 18 val.

Skaityti daugiau
Bendruomenės istorija

Bendruomenė pradeda savo veiklos 22-uosiu metus

Prieš 21-erius metus sausio 15 d. buvo įregistruota Antanavo bendruomenė. Nuoširdžiai sveikinu visus bendruomenės narius su mūsų visų bendra gimimo diena ir kviečiu pasidalinti veiklos akimirkomis.

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Antanaviečiai prisijungė prie apkasų žvakų gamybos

Dėkoju visiems antanaviečiams, kurie buvo atnešę įvairių žvakių ukrainiečiams. Vakar visos žvakės buvo panaudotos Jankuose gaminant apkasų žvakes.

Skaityti daugiau

Senjorai tradiciškai lankė vienišus asmenis

Dėkojame Antanavo senjorų klubui "Šešupė" už prasmingą tradiciją prieš Kalėdas aplankyti vienišus asmenis.

Skaityti daugiau

VDC išvyka į Seimą

Antanavo vaikų dienos centro "Draugai" nariai įgyvendino seną svajonę-aplankyti Seimą.

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Vėlinių akcija Plioplių ir Gaisrių kapuose

Spalio 28 d. bendruomenės, bibliotekos ir vaikų dienos centro "Draugai" iniciatyva buvo organizuojama Vėlinių akcija aplankant Plioplių ir Gaisrių kapus.

Skaityti daugiau

Kraštiečio paroda "Sibiro sielos"

JAV ir Lietuvoje žinomo medicinos mokslų daktaro, menininko Audriaus Plioplio paroda „Sibiro sielos“ atkeliauja į gimtąsias vietas.

Skaityti daugiau
Iniciatyvos

Vėlinių akcija

Kviečiame bendruomenės narius prisijungti prie akcijos

Skaityti daugiau
VDC projektas

Tradicinė Maisto banko akcija

Antanavo bendruomenės vardu dėkoju visiems, kurie paaukojo maisto produktų ir higienos prekių mūsų bendruomenės vaikų dienos centrui. Jūsų dėka mūsų centro lankytojų pietų stalas bus dosnesnis.

Skaityti daugiau
Iniciatyvos

Europos paveldo diena Antanave

Rugsėjo 18 d. Antanave buvo paminėta Europos paveldo diena. VIsą savaitę Antanavo bendruomenė kvietė dalyvauti viktorinoje “Antanavas istorijos vingiuose”. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo. Malonu, kad mūsų viktorina sudomino dalyvius iš Tauragės, Vilniaus ir Kauno apskričių.

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Antanavo bendruomenė - Europos paveldo dienų dalyvė.

Antanavo bendruomenė kviečia dalyvauti on-line viktorinoje “Antanavas istorijos vingiuose” , kuri vyksta iki rugsėjo 16 d.

Skaityti daugiau
Sūduvos VVG

Antanave ir Bagotojoje vyksta futbolo treniruotės

Rugpjūčio 1 d. Antanave ir Bagotojoje prasidėjo futbolo treniruotė pagal projektą „Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“. Treniruotėse dalyvauja Marijampolės City klubo žaidėjas iš Brazilijos Higor Felippe

Skaityti daugiau
Sūduvos VVG

Kviečiame į futbolo turnyrą

Antanavo ir Bagotosios bendruomenės , vykdydamos projektą "Antanavo ir Bagotosios jaunimo partnerystės stiprinimas“ organizuoja jaunimo futbolo 6x6 turnyrą STIHL taurei laimėti.

Skaityti daugiau
Projektai

Antanavas dalyvauja kuriant žiedinį regiono turizmo maršrutą

Antanavo bendruomenė dalyvauja projekte „Šakių ir Kazlų Rūdos savivaldybių kaimo plėtros veikėjų komunikacijos partnerystė plėtojant regioninį kultūrinį turizmą“

Skaityti daugiau
Iniciatyvos

Sveikinimai parapijos klebonui

Sveikiname Pilviškių parapijos kleboną Gediminą Bulevičių su kunigavimo Pilviškių parapijoje 5-mečiu.

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Ieškome Antanų ir Antaninų

Nors Antaninių šventė Antanave pasibaigė, tačiau bendruomenė tęsia Antanų paieškas.

Skaityti daugiau
ŽŪM projektas

Baigėsi ŽŪM projektas "Antanavo bendruomenės 20-mečo Antaninės"

Birželio 11 d. Antanave įvyko trečioji Antaninių šventė, kuri buvo skirta bendruomenės veiklos 20- mečiui ir vaikų dienos centro 15- mečiui paminėti. Visą dieną Antanave skambėjo įvairaus žanro muzika, vyko daug malonių susitikimų.

Skaityti daugiau
Renginys

Antaninės Antanave

Visus maloniai kviečiame dalyvauti tradicinėse Antaninėse Antanave, kurios skirtos bendruomenės 20- mečiui ir vaikų dienos centro 15- mečiui paminėti.

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Talka Antanavo parke

Nuoširdi padėka bendruomenės savanoriams, VDC tėveliams ir vaikams, su kuriais šauniai padirbėjome parke besiruošiant Antaninių šventei.

Skaityti daugiau
Iniciatyvos

Antanave veikiančių organizacijų susitikimas

Susitikime dalyvavo seniūnijos, mokyklos, kultūros namų, bibliotekos, senjorų klubo atstovai.

Skaityti daugiau
Renginiai

Skelbiama Antanų ir Antaninų registracija

Antanavo bendruomenė skelbia Antanų ir Antaninų registraciją ir kviečia visus birželio 11 d. atvykti į tradicinę Antaninių šventę.

Skaityti daugiau
Bendradarbiavimas

Antanave veikiančių organizacijų susitikimas

Antanavo bendruomenė gegužės 16 d. 19 val. kviečia visas Antanavo organizacijas į susitikimą.

Skaityti daugiau
Renginiai

Tęsiamos Jurginių tradicijos

Antanavo bendruomenė tęsdama tradiciją, balandžio 23 d. organizavo Šv. Jurgio šventę.

Skaityti daugiau
VDC

Vaikų dienos centro velykinės nuotaikos

Vaikų dienos centras kaip viena didelė šeima šventė šv. Velykas

Skaityti daugiau

Velykinis sveikinimas

Šv. Velykų proga linkime vilties, stiprybės, džiugių akimirkų ir taikos.

Skaityti daugiau

Diskusija: ką daryti su Sūduvos gatvėje esančiu tvenkiniu?

Bendruomenės nuomone sprendimą turi priimti aplinkosaugininkai ir tik šios gatvės gyventojai.

Skaityti daugiau
Valdyba

Pirmasis valdybos narių ir kaimo ir gatvių seniūnų posėdis

Balandžio 1 d. pirmam posėdžiu rinkosi Antanavo bendruomenės valdyba ir gatvių ir kaimų seniūnai, kurie aptarė Antanavo problemas.

Skaityti daugiau
Maisto banko akcija

Bendruomenė dalyvavo Maisto banko akcijoje

Dėkoju Antanavo savanoriams, kurie dalyvavo Maisto banko akcijoje ir rinko paramą Antanavo vaikų dienos centrui ir ukrainiečiams paremti.

Skaityti daugiau
Renginiai

Paminėta Pasaulinė paukščių diena

Pirmą kartą Antanave paminėta Pasaulinė paukščių diena: atidaryta paukščių foto paroda, moksleiviai, tėveliai, VDC lankytojai ir gatvių ir kaimų seniūnai pagamino 21 inkilą.

Skaityti daugiau
Maisto bankas

Kovo 25-26 d. vyksta Maisto banko akcija

Kovo 25-26 d. vyksta pavasarinė Masto banko akcija. Antanavo bendruomenės savanoriai drauge su vaikų dienos darbuotojomis ir VDC lankytojais visų lauks Kazlų Rūdos IKI parduotuvėje Vytauto g.

Skaityti daugiau
Iniciatyvos

Išrinkti gatvių ir kaimų seniūnai

Skelbiame Antanavo gatvių ir kaimų seniūnus. Tai bendruomenės valdybos patariamasis organas.

Skaityti daugiau
Renginiai

Kovo 11 -osios paminėjimas: Garbės apdovanojimai ir kaimų ir gatvių seniūnų rinkimų rezultatai

Kovo 11-osios proga bendruomenės valdybos sprendimu Antanavo garbės apdovanojimas įteiktas ilgametei mokytojai Onai Juzei Blionskienei ir jos dukrai taip pat ilgametei mokytojai Nijolei Mačiulaitienei. Abiems mokytojoms apdovanojimas įteiktas už Antanavo istorinės atminties išsaugojimą.

Skaityti daugiau

Seime antanaviečių moksleivių darbai

Seime eksponuojama Lietuvos mokinių rašinių ir piešinių konkurso „Kodėl aš noriu būti miškininku“ dalyvių darbų paroda. Malonu, kad parodoje yra ir antanaviečio Rūtenis Pažėra darbas.

Skaityti daugiau
Susirinkimai

Antanavo bendruomenės valdybos posėdis

Sausio 28 d. vyko Antanavo bendruomenės valdybos posėdis. Susirinkimo metu buvo aptarta vaikų dienos centro metų finansinis planas ir kiti projektai, nuspręsta leisti dviejų metų kalendorių, drauge su Antanavo mokykla rengti kovo 11- ąjai skirtą renginį Antanavo garbė bei aptarta parko tvarkybos darbai.

Skaityti daugiau
Iniciatyvos

Prasideda Antanavo gatvių ir kaimų seniūnų rinkimai

Bendruomenės valdybos sprendimu iki vasario 16 d. kviečiame siūlyti kandidatus į Antanavo gatvių ir kaimų seniūnus.

Skaityti daugiau
Susirinkimai

Antanavo bendruomenės valdybos posėdis

Sausio 21 d. posėdžiavo Antanavo bendruomenės valdyba.

Skaityti daugiau
Susirinkimai

Vykdoma bendruomenės narių apklausa ( iki sausio 28 d.)

Siekiant išsiaiškinti bendruomenės narių poreikius ir pakviesti aktyviau įsijungti į bendruomenės veiklą, vykdoma ši apklausa. Kviečiame nurodyti savo kontaktus, kad galėtume Jus pakviesti į virtualią bendruomenės narių grupę bei teikti savo pasiūlymus šių metų veiklos planui bei projektinei veiklai.

Skaityti daugiau
Susirinkimai

Bendruomenė savo 20-metį pradėjo visuotiniu susirinkimu

Minint bendruomenės įkūrimo 20-metį, bendruomenės nariai rinkosi į visuotinių narių susirinkimą. Susirinkimo metu buvo patvirtinta 2020 ir 2021 metų veiklos ir finansinės ataskaitos bei išrinkta trijų metų kadencijai nauja valdyba.

Skaityti daugiau
Aktyvas

Bendruomenės visuotinis susirinkimas

2022 metų sausio 15 d. kviečiame bendruomenės narius dalyvauti visuotiniame susirinkime

Skaityti daugiau
SADM projektas

Baigtas įgyvendinti SADM projektas "Antanavo bendruomenės kartų partnerystės stiprinimas"

Antanavo bendruomenė baigė įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą "Antanavo bendruomenės kartų partnerystės stiprinimas"

Skaityti daugiau
Bendradarbiavimas

Antanave lankėsi svečiai iš Ispanijos, Airijos ir Danijos

Lapkričio 20 dieną Antanave lankėsi tarptautinio ERASMUS+ programos projekto partneriai iš Ispanijos, Airijos ir Danijos.

Skaityti daugiau
Renginys

Seime buvo pristatyta kraštiečių paroda "Spalvotos laisvalaikio valandos"

Spalio 4 -18 d. Seime veikė Antanavo senjorų klubo narės Olgos Biskienės ir jos dukters Rimutės Biskytės siuvinėtų darbų paroda.

Skaityti daugiau
Svečiai

Antanaviečiai priėmė svečius iš Sakartvelo

Antanavo bendruomenė drauge su senjorų klubu "Šešupė" priėmė tarptautinio projekto "Lietuvos ir Sakartvelo žemės ūkio partnerystė" svečius iš Sakartvelo

Skaityti daugiau
Renginys

Seime bus atidaryta Olgos Biskienės ir Rimutės Biskytės paroda

Spalio 4 d. LR Seime atidaroma mūsų kraštiečių paroda "Spalvotos laisvalaikio valandos"

Skaityti daugiau
Renginys

Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos renginiai

Antanavo bendruomenė drauge su Antanavo senjorų klubu „Šešupė“ ir Antanavo jaunimo klubu „Draugai“ įgyvendinant projektą „Antanavo bendruomenės kartų partnerystės stiprinimas“ kviečia paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną.

Skaityti daugiau
Renginys

Paminėjome Antanavo koplyčios atstatymo 10 - metį

Liepos 18 d. Antanave vyko Antanavo koplyčios atstatymo 10 – mečio paminėjimas. Išgyvenusi karus, atlaikiusi įvairius sukilimus, šiandien ji yra mūsų krašto pasididžiavimas.

Skaityti daugiau
Renginys

Antanavo koplyčios atstatymo 10-mečio paminėjimas

Liepos 18 d. 12 val. kviečiame visus dalyvauti Antanavo koplyčios 10-mečio paminėjimo renginyje.

Skaityti daugiau
Renginys

Konferencija "#PrisijungusiLietuva. Ar prisijungėme?"

https://www.prisijungusi.lt/renginiai/prisijungusilietuva-ar-prisijungeme/

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Antanavo bendruomenė pagerbė Nijolės Liutkuvienės atminimą

Bendruomenės nariai susitelkė bendrai maldai ir žvakių šviesoje prisiminė Nijolę Liutkuvienę ir jos šeimą.

Skaityti daugiau

Antanavo VDC vaikai ir senjorai ruošė kalėdines dovanas

Antanavo Vaikų dienos centro vaikai ir Antanavo senjorų klubas "Šešupė" gamino angeliukus ir įvairias dovanėles, kurios buvo padovanotos prieš Šv. Kūčias nepasiturintiems ir vienišiems Antanavo seniūnijos gyventojams.

Skaityti daugiau
Renginys

Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso virtualus baigiamasis renginys

Gruodžio 19 dieną 11:00 val. vyks Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso VIRTUALUS BAIGIAMASIS RENGINYS!

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Kalėdinis Antanavo parkas

Kartu Antanave sukūrėme visiems nuostabią pasaką, kuri kiekvienam suteiks malonias, šiltas emocijas ir nors trumpam leis užmiršti šių dienų covido pandemiją

Skaityti daugiau
Online susitikimas

Senjorai kviečiami į online popietę

Kviečiame senjorus į popietę. Smagu, kad mūsų ratas online plečiasi ir tampa gražia tradicija, kad sekmadienio vakare susitinkame mūsų virtualiame kambaryje.

Skaityti daugiau
Iniciatyvos

Kviečiame antanaviečius apsirūpinti kalėdaičiais

Artėjant Kūčių vakarui kviečiame pasirūpinti kalėdaičiais.

Skaityti daugiau

Antanavo bendruomenės valdyba surengė pirmąjį online posėdį.

Antanavo valdyba išplėstiniame valdybos posėdyje aptarė pasiruošimą kitų metų Antaninių šventę.

Skaityti daugiau

Antanavas- kalėdinių nykštukų miestelis

Šiais metais kviečiame visus prisidėti ir kartu Antanavą paversti Kalėdiniu nykštukų miesteliu!

Skaityti daugiau
Naujienos

Startavo Antanavo bendruomenės virtuali platforma

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Antanavo koplyčios kriptoje pagerbti dvarininkai Šabunevičiai

Vėlinių žvakelės Antanavo dvaro koplyčios rūsių kriptoje.

Skaityti daugiau
Iniciatyva

Antanavas pasipuošė Helovinui

Helovino raganos ir šiurpulingos šmėklos Antanavo parke.

Skaityti daugiau
Vaikų dienos centras

Antanavo savanoriai Maisto banko akcijoje

Antanavo bendruomenės savanoriai dalyvavo Maisto banko akcijoje.

Skaityti daugiau
Antanavo senjorų klubas "Šešupė"

Antanavo senjorų piknikas Višakio Rūdoje

Antanavo senjorų klubo viešnagė Višakio Rūdoje.

Skaityti daugiau
Senjorų klubas 'Šešupė"

Antanavo senjorų klubas "Šešupė" įsirengė dirbtuvėles

Antanavo senjorų klubas 'Šešupė" narės Olgos Biskienės namuose įrengė dirbtuves.

Skaityti daugiau
Antaninės Antanave 2021-06-12
Kvietimas į renginį

Antaninių šventė Antanave

Brangūs Antanaviečiai išsiskirstę į visas keturias pasaulio šalis. Nuoširdžiai Jus sveikiname su Pasaulio lietuvių vienybės diena ir iš anksto kviečiame 2021 birželio 12 dieną susitikti Antaninių šventėje Antanave.

Skaityti daugiau
Sutvarkyti bendruomenės seni kompiuteriai moksleiviams
Vaikų Dienos Centras

Vaikų Dienos Centras

Antanavo jaunimo klubas „Draugai“ nariai suprasdami, kad daugeliui moksleivių yra sudėtinga mokytis namuose karantino sąlygomis, tiesia pagalbos ranką.

Skaityti daugiau
Prisijungusi Lietuva - Bendruomenių įtinklinimo projektų konkurso dalyvis© 2023. Sprendimas: Lukas Jokūbas Jakubauskas.