Antanavo bendruomenė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; Žin., 2006, Nr. 4-102; Žin., 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36 ) bei pagal 85 straipsnio nustatytas supaprastintų viešųjų...