Antanavo vėliava plėvesavo Pamyro kalnuose

Antanavo vėliava plėvesavo Pamyro kalnuose

Lietuva turi naują viršūnę. Tadžikistano pietvakariuose, Pamyro kalnuose, vadovaujami Algimanto Jucevičiaus ir Vytauto Gaučio 25 alpinistai įkopė į bevardę viršūnę ir suteikė jai filosofo Vydūno (Vilhelmo Storostos) vardą. Jo 150 -ųjų gimimo metų ir Lietuvos valstybės...

Šimtmečio Antaninių Antanave reportažas

Šimtmečio Antaninių Antanave reportažas

Šimtmečio Antaninių Antanave reportažas. Lai tai būna malonus prisiminimas bei paraginimas kitais metais susirinkti dar daugiau svečių, o ypač Antanų į Antanavą. 2019 metais Antaninių šventė vyks birželio 15 dieną. Tad iš anksto kviečiame, o Antanus kviečiame...

Trumpas žvilgsnis į Antanines

Trumpas žvilgsnis į Antanines

https://youtu.be/PctML3xHrqI Dėkojame LR Seimo nariui Antanui Vinkui už gražius palinkėjimus visiems Antanams ir mūsų bendruomenei. Malonu žinoti, kad mūsų bendruomenė turi savo "simpatiką" LR Seime, kuris yra Sveikatos komiteto narys ir pasaulio lietuvių...