Tradicinė Velykinė akcija

Tradicinė Velykinė akcija

Tradiciškai prieš Didžiąsias šventes Antanavo bendruomeniečiai drauge su Pilviškių Santakos gimnazistais lankė bendruomenės narius. Lai būna sotesnis šv. Velykų stalas ir tų asmenų, kuriems pagalba yra reikalinga. Bendruomenės tarybos sprendimu dešimt Antanavo...