Antanavo koplyčioje Lapkričio 17 dieną vyko renginys, skirtas paminėti artėjančią Šv. Cecilijos šventę. Ji yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja.
Šv. Mišias už visus gyvus ir mirusius giesmininkus aukojo Pilviškių Švč. Trejybės klebonas Gediminas Bulevičius. Renginyje dalyvavo Ąžuolų Būdos Antano Paduviečio ir Pilivškių Švč. Trelybės parapijų chorai. Mums buvo malonu kad šiame renginyje dalyvavo operos solistai Egidijus Bavikinas ir Liudas Mikalauskas. Visi Šv. Mišių dalyviai kartu giedojo Šv. Mišiose, o po jų kiekvienas choras pristatė savo giesmes. Operos solistai visus renginio dalyvius pakvietė giedoti kartu. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą. Ypač noriu padėkoti Liudui Mikalauskui ir Egidijui Bavikinui, kurie savo įtemptoje darbotvarkėje surado laiko ir dalyvavo mūsų renginyje. Mums buvo malonu, kad mūsų mažoje koplytėleje skambėjo jų balsai ir darnus mišrus choras. Tiek daug giedančių tikinčiųjų mūsų koplėtėlė dar nematė. 
Telaimina Dievas ir tegloboja Šv. Cecilija visus giesmininkus. Tikime, kad šis renginys taps gražia tradicija, kuomet lapkričio mėnesio vidyryje rinksis visi, mylintys giesmes ir bažnytinę muziką. 
Reda Kneizevičienė
Antanavo bendruomenės valdybos narė, 2018 metų Mažosios Lietuvos kultūros sostinės organizatorė.