Lapkričio 20 dieną posėdžiavo Antanavo bendruomenės valdyba. Buvo aptarta paskutiniai šių metų kalėdiniai renginiai: Mažosios Lietuvos Kultūros sostinės Padėkos renginys, Kūčių vakarienė vienišiems, Kalėdinė vakaronė. 
Bendruomenės aktyvas aptarė ir Antanavo patį didžiausią skaudulį- nevykusiai vykstantį vandentiekio ir kanalizacijos plėtros projektą. Nuspręsta kreiptis į Kazlų Rūdos komunalininką, kad atvyktų atstovai ir pristatytų priežastis, kodėl sustojo plėtra, kodėl nevyksta prisijungimai prie trasos bei krieptis į APA, kad ją informuoti apie susiklosčiusią situaciją. 
Kazlų Rūdos savivaldybė atsiuntė bendruomenei raštą, prašant pateikti lėšų poreikį kitiems metams. Bendruomenės nuomone išlieka problemos tos pačios kaip ir buvo : gyvenvietės kelių būklė, vandentiekio ir kanalizacijos plėtra, miestelio melioracija, viešų erdvių ir tvarkymas ir parko priežiūra. Bendruomenė jau ne pirmi metai prašo savivaldybės parko priežiūrai skirti etatą. Reikalingas specialistas, kuris prižiūrėtų parko gėlynus bei visą parko teritoriją. Savivaldybėje yra vienintelis toks Kultūros paveldo objektas, o jam dėmesio neskiria. 
Bendruomenės planuose atlikti bendruomenės centro patalpų bei Kartų namų remontus. Planuojama teikti socialinių paslaugų plėtrai projektą į Sūduvos VVG ir prašo savivaldybės 7000 Eurų koofinansavimo. Bendruomenė taip pat yra pateikusi projektą Kultūros ministerijai 2019 metų birželio 15 dieną surengti Smetonines Antanines. Šiam projektui koofinansuoti prašys 3000 Eurų bei Vaikų dienos centro koofinansavimui 2000 Eurų.
Kiek tai virs realybe bus matyti patvirtinus biudžetą vasario mėnesį.
Bendruomenės valdybos vardu
Reda Kneizevičienė