Šimtmečio Antaninių Antanave reportažas. Lai tai būna malonus prisiminimas bei paraginimas kitais metais susirinkti dar daugiau svečių, o ypač Antanų į Antanavą. 2019 metais Antaninių šventė vyks birželio 15 dieną. Tad iš anksto kviečiame, o Antanus kviečiame registruotis simtmecioantanines@gmail.com

Antaninių apžvalga

Dėkojame LR Seimo nariui Antanui Vinkui už gražius palinkėjimus visiems Antanams ir mūsų bendruomenei. Malonu žinoti, kad mūsų bendruomenė turi savo "simpatiką" LR Seime, kuris yra Sveikatos komiteto narys ir pasaulio lietuvių komisijos pirmininkas. Dėkojame asociacijai "Vizualinis sprendimas" už parengtą reportažą bei trumpą renginio pristatymą.

Posted by Šimtmečio Antaninės Antanave on 2018 m. Rugpjūtis 8 d., Trečiadienis