Antanavo bendruomenė drauge su Antanavo senjorų klubu, Antanavo kultūros namais tęsdama Mažosios Lietuvos kultūros sostinės metų renginių ciklą, spalio 7 dieną surengė Tarptautinės Pagyvenusių žmonių dienos paminėjimą. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis su bendruomeniniu giedojimu Antanavo koplyčioje, kurias aukojo Pilviškių parapijos klebonas Gediminas Bulevičius. Koplytėlė net aidėjo nuo gražaus bendro giedojimo su Lenkijos lietuviais. Po Šventųjų Mišių šventė tęsėsi Antanavo kultūros namuose. Renginio svečiai Lenkijos Respublikos Seinų mėgėjų teatras „Kultuvė“, kurie parodė V. Krėvės pjesę „Raganius“. Visiems susirinkusiems koncertavo Antanavo bendruomenės moterų ansamblis “ Nektaras“ ir Antanavo kultūros namų moterų ansamblis. 
Buvo malonu pabendrauti su Lenkijos lietuviais, kartu padainuoti, paminti mįslių ir pabandyti įminti regioninius žodžius. 
Dėkoju Antanavo senjorų klubui, jo pirmininkei Irenai Bartuškienei bei visam senjorų klubui, Antanavo kultūros namams už pagalbą organizuojant Pagyvenusių žmonių dienos paminėjimą. 
Dar kartą sveikinu ir linkiu, kad visada su meile ir dėkingumu žvelgtumėte į save ir savo darbus, kad drąsiai imtumėtės to, ko dar nespėjote padaryti, kas galbūt liko dar tik mintyse.
Kuo daugiau Jums šviesių dienų, šiltų prisiminimų, artimų žmonių dėmesio, meilės ir širdies šilumos. Džiaukitės gyvenimu, nes juk metams bėgant, širdis lieka amžinai jauna.
Reda Kneizevičienė