Rugpjūčio 18 dieną Antanave visą dieną vyko įvairių renginių. Nuo ryto šurmuliavo mototurizmo ralio dalyviai, kurie domėjosi Antanavo istorija, lankė koplyčią ir jos rūsius bei sodino parke ąžuoliukus. 
Kraštiečių šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Pilviškių parapijos klebonas Gediminas Bulevičius ir Antanavo dvarininkų Šabunevičių giminaitis iš Lenkijos Konrad Hasior. 
Po šv Mišių krašteičiai buvo pakviesti į kultūros namus, kuriuose buvo apžvelgta Antanavo istorija, o svečias iš Lenkiijos pristatė visą Šabunevičių giminės genealoginį medį, kurio šaknys siekia net XVI am. 
Vėliau šventė persikėlė į parką. Nors lietus ir bandė sutrukdyti pradėti šventę, bet tai nesudrumstė šventinės nuotaikos. Marijampolės apskrities saviveiklininkų koncertą pradėjo Kazlų Rūdos savivaldybės Būdos etnografinis ansamblis „Gandružis“, kuris pristatė dainų šventės programą. Juos keitė Baraginės ansamblio „Jovarai“ dalyviai bei Šakių raj. Griškabūdžio pučiamųjų ansamblis. 
Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo šimtmetį, Žemės ūkio ministerija labiausiai nusipelniusias bendruomenes, jų narius, asmenis, organizacijas bei iniciatyvas pagerbė neeiline dovana – Stelmužės ąžuolo palikuonimis. Šioje šventėje vyko „Tautos šimtamečiai ąžuolai“ ceremonija, kurios metu buvo apdovanoti Marijampolės apskrities laureatai. Visus susirinkusius sveikino ir „Tautos šimtamečio ąžuolų“ sertifikatus įteikė Žemės ūkio ministeras Giedrius Surplys ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė. Ministras sveikindamas laureatus, dėkojo jiems už nuoširdų darbą ir indėlį į Lietuvos kaimo gerovę. Visiems šventės dalyviams nuotakingą koncertą dovanojo Deivis ir Renata bei grupė EGO. Vėliau visus susirinkus linksmino muzikantas Valdas.
Labai liūdna konstatuoti, bet Kazlų Rūdos savivaldybės vadovai nematė prasmės dalyvauti mūsų šventėje, nors pakvietimai buvo išsiųsti. Tai antanaviečių nestebina, nes net seniūnas nesusidomėjo šiuo renginiu. Tai jau tapo tradicija, kad politkai ne tik kad bijo atvykti išgirsti antanaviečių problemas, bet net į renginius atvykti pagerbti savo savivaldybės žmonių nemato prasmės. Antanave vykstančios šventėse galima dažniau pamatyti LR Seimo, ministerijų, kitų savivaldybių atstovus nei vietinę valdžią. Esame dėkingi mūsų partneriams Jurbarko rajono Viešvilės bendruomenei Skalvija, kurie ne ik dalyvavo, bet su Viešvilės seniūnu Valentinu Kucinu visus vaišino žuviene. 
Nuoširdžiai norime padėkoti šventės rėmėjams: LR Kultūros minsiterijai, LR Žemės ūkio ministerijai, UAB Šiaulių agrocentrui, UAB „Baltic Sticks“, Antanavo jaunimo klubui Draugai ir senjorų klubo nariams, vietos ūkininkams ir bendruomenės nariams: Ingridai ir Vaidui Trepėnaičiams, Audronei ir Raimundui Valuckams, Olgai ir Justinui Biskiams, Birutei ir Vytui Biskiams, Irenai Bartuškinei ir Jurgeliui, Mildai Krepenskienei, Eglei Makutėnienei, Linai ir Laimučiui Mozūrams, Gražvydui Plečkaičiui, Linai ir Vidui Bulotams, Nijolei Liutkuvienei, Reginai ir Juozui Kneizevičiams, Albinai Vaičiulienei, Zitai Pečkienei, Marijai Žilinskienei, Rasai Ašmontienei, Antanavo jaunimo klubui ir Antanavo senjorams, kurie savanorišku darbu daug padėjo prieš renginį. 
Reda Kneizevičienė
Mažosios Lietuvos kultūros sostinės koordinatorė, Antanavo bendruomenės valdybos narė Reda Kneizevičienė.