Dėkojame LR Seimo nariui Antanui Vinkui už gražius palinkėjimus visiems Antanams ir mūsų bendruomenei. Malonu žinoti, kad mūsų bendruomenė turi savo „simpatiką“ LR Seime, kuris yra Sveikatos komiteto narys ir pasaulio lietuvių komisijos pirmininkas. 
Dėkojame asociacijai „Vizualinis sprendimas“ už parengtą reportažą bei trumpą renginio pristatymą.