Liepos 21 dieną vyko tradicinis Plioplių kaimo susitikimas, kuris tradiciškai prasidėjo Šv. Mišiomis už gyvus ir mirusius šio kaimo gyventojus, kurias aukojo Pilivškių parapijos klebonas Gediminas Bulevičius.
Vėliau šventė tęsėsi Audronės ir Raimundo Valuckų sodyboje. Visiems susirinkusiems koncertavo bendruomenės moterų ansamblis „Nektaras“. Daug gražių prisiminimų buvo pasidalinta susitikimo metu. Džiaugiamės, kad kraštiečiai domisi savo gimtine ir savo iniciatyva bando atkurti net Plioplių giminės genealoginį medį.Visi vieningai nusprendė kad sekantis susitikimas vyks po dviejų metų. 
Bendruomenės vardu dėkoju Audronei ir Raimundui Valuckams už gražią inciatyvą organizuojant Plioplių kaimo susitikimus, o visiems dalyvavusiems už tai, kad rado laiko atsotogų sezonu metu aplankyti savo gimtajį kaimą. 
Reda Kneizevičienė
Antanavo bendruomenės valdybos narė.