Dėkojame Vokietijos Kaselio miesto lietuvių bendruomenės pirmininkui Rimantui Dailidoniui už sveikinimą Šimtmečio Antaninių proga.