Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie savo auka prisidėjo prie parko gėlyno atnaujinimo: Antanavo senjorų klubui, Kazlų Rūdos senjorų klubui, Karoliui Leskauskui, Vilijai Rugienienei, Jurgitai Matusevičienei, Mildai Krepenskienei ir Agurkiškės kaimo turizmo sodybos savininkui Antanui Deivikui. Jūsų dėka parkas pasipuošė naujomis gėlėmis. 
Didžiausią Ačiū visos bendruomenės valdybos narių vardu tariu visiems, kurie jau ne pirmą kartą renkasi į talką. Smagu, kad mūsų bendruomenėje yra tokių puikių savanorių. Dėkoju Vaidui Trepėnaičiui, Gražvydui Plečkaičiui už pagalba savo technika.
Lai Dievas laimina visus mūsų bendruomenės geradarių kilnius darbus.

Bendruomenės informacija