Dėkojame 178 asmenims, kurie pareiškė savo nuomonę. Malonu buvo matyti, kad apklausoje dalyvavo ne tik Antanavo seniūnijos gyventojai. Jie sudarė tik 27,5 proc. visų apklaustųjų. Džiugu buvo matyti, kad aktyvūs buvo mūsų kraštiečiai. Jie sudarė 23,1 proc. Net 45 proc. apklaustųjų nieko bendro neturėjo su mūsų kraštu, o tiesiog norėjo pareikšti savo nuomonę. Tai rodo, kad esame įdomūs ir kitiems, kurie gal yra tik girdėję apie Antanavą. Anketoje buvo asmenų, kurie įvardino, kad tai mielas širdžiai kampelis, ar turintys sodybą mūsų krašte, kaimynai, partneriai ar Kauno kolegijos studentai. 
Tada galime teigti, kad anketa pasisekė ir turime platų spektrą apklaustųjų. 
Dar kartą nuoširdžiai dėkojame Kauno kolegijos studentams ir dėstytojams už bendradarbiavimą. Pasistengsime visus studentus apdovanoti prisiminimo suvenyrais. Daugelis papildomoje informacijoje nurodė, kad visi darbai yra įdomūs ir gražūs, tačiau daugelis įvertino, kad bendruomenė neturi galimybių skirti daug laiko priežiūrai, todėl ir rinko tuos variantus, kuriems reikėtų skirti laiko kuo mažiau. 
SKELBIAME REZULTATUS
Visi darbai buvo pastebėti ir įvertinti.Skirtumas nėra labai didelis tarp vietų. Galutinį sprendimą priims bendruomenės valdyba balandžio 8 dieną valdybos posėdyje.
PARTERIO GĖLYNŲ BALSAVIMO REZULTATAI
I vieta- Darijos Tamulytės darbas 67 (37,6 %)
II vieta -Gabijos Bagdonaitės darbas 50 (28,1 %)
III vieta – Ievos Virgilijos Orentaitės darbas 46 (25,8 %)
IV vieta- Ritos Marcinkutės darbas 41 (23 %)
V vieta- Gabrielės Šleiniūtės darbas 40 (22,5 %)
VI vieta- Kristinos Žiogelytės darbas- 31 (17,4 %)
VII- VIII vietos- Rasos Radzevičiūtės ir Karolio Galuncevičiaus darbai – po 25 (14 %)
IX vieta- Alinos Kiudytės darbas 23 (12,9 %)
X vieta- Eigirdo Vaitelio darbas 19 (10,7 %)
DVARO UŽNUGARIO GĖLYNŲ BALSAVIMO REZULTATAI
I vieta- Ievos Virgilijos Orentaitės darbas 61 (34,3 %)
II vieta -Gabijos Bagdonaitės darbas 59 (33,1 %)
III vieta- Darijos Tamulytės darbas 42 (23,6 %)
IV vieta- Rasos Radzevičiūtės darbas 41 (23 %)
V vieta- Gabrielės Šleiniūtės darbas 38 (21,3 %)
VI vieta – Ritos Marcinkutės darbas 29 (16,3 %)
VII vieta- Alinos Kiudytės darbas 28 (15,7 %)
VIII vieta – Eigirdo Vaitelio darbas 27 (15,2 %)
IX vieta- Kristinos Žiogelytės darbas- 16 (9 %)
X vieta- Karolio Galuncevičiaus darbas – 11 (6,2%)
Sekantis etapas- galutinio projekto rengimas, gėlių sodinimas/sėja. 
Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros studentams ir dėstytojams bei visiems išsakiusiems savo nuomonę,
Tikime, kad bendromis jėgomis papošime Antanavą artėjančiam vasaros sezonui ir kartu pasidžiaugsime bendrais darbais.
Antanavo bendruomenės valdybos vardu Reda Kneizevičienė