Kviečiame Antanaviečius jungtis į bendrą kultūrinę inciatyvą.Kviečiame Vasario 16 dieną dalyvauti šventinaime renginyje Antanave ir drauge dainuoti „Lietuva brangi“. 

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga sausio 23 dieną tarybos posėdyje pritarė Vilniaus miesto Žirmūnų bendruomenės iniciatyvai „VASARIO 16-ĄJĄ ŠVĘSKIME SU DAINA „LIETUVA BRANGI“ ir kviečia 2018 metais vasario 16 dieną visus Lietuvos gyventojus ir pasaulio lietuvius švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – tąsias metines prisidėti prie naujos tradicijos atsiradimo – dainuoti pagal Maironio eilėraštį sukurtą dainą „Lietuva brangi“, tituluojamą antruoju Lietuvos himnu.
Lietuva – dainų šalis. Lietuviams daina – antroji kalba, jos gaida. Kai žmonės pradėjo kalbėti, pradėjo ir dainuoti. Dainos daina mus lydi visą gyvenimą, nejučiomis turtina mūsų dvasinį pasaulį.
Lai visais amžiais Lietuvą ir toliau vadina dainų kraštu. Maironio „Lietuva brangi“ buvo ir tebėra vienas iš didžiausiu lietuvių tautos dvasinių turtų.
Užtraukime dainą, kad akyse ašaros sužvilgėtų, kad šiurpas kaip Perkūno žaibas per visą kūną pereitų, kad pasididžiavimas Tėvyne užpildytų širdį ir netilptų krūtinėje.
Tegul tai tampa gražia tradicija, kuri sujungs ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio lietuvius.
Kviečiame visas Lietuvos miestų ir kaimų vietos bendruomenes, ir visus gero valios žmones dalintis šia inciatyva. Prašome visų padaryti trumpą video reportažą apie šią iniciatyvą. Vėliau iš visų Jūsų atsiųstų video bus sukurtas bendras dokumentis filmas. Filmuotą medžiagą iki kovo 1 dienos prašome siųsti el. paštu lvbosajunga@gmail.com
Dėkojame Vilniaus miesto Žirmūnų bendruomenei už pasiūlytą iniciatyvą. Kviečiame ir kitas vietos bendruomenes siūlyti įvairias prasmingas idėjas. Didžiuokimės, kad esame Lietuvos valstybės 100- mečio gyvi liudininkai. 
Už Lietuvą brangią, už mūsų Tėvynę!!!
LVBOS tarybos vardu pirmininkė Reda Kneizevičienė

daina2