Antanavo bendruomenė drauge su Johanna Ross atstovaujančia asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“ įgyvendina projektą „Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų plėtra“.
Tai yra ypatingas projektas, nes jo istorija yra labai įdomi. Ko gero pasiteisins sena išmintis, kad gyvenime šiaip sau susitikimų nebūna. Prieš maždaug 6 metus teko garbė susipažinti su tuomet buvusia LR socialinės apsaugos ir darbo viceministre Skirmanta Kondrotas. Tai žymi asmenybė, politinė veikėja, visuomenininkė, buvusi Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus patarėja, Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus patarėja,. Pilietinės visuomenės instituto „Lietuva be atskirties ir skurdo“ projekto vadovė. Po keleto metų atsitiktinai susitikome vienoje konferencijoje ir išsikalbėjome apie Antanavą. Pasirodo, kad jos vyras mūsų parke praleido savo vaikystę. Antanavo dvaro ponai Šabunevičiai vasarą kviesdavo į dvarą neturtingus lenkus studentus pailsėti ir padirbėti. Tai sudarydavo sąlygas paremti savo kraštiečius. Mums buvo malonu, kai švenčiant Antanavo 250 metų jubiliejų galėjome pakviesti šiuos garbingus svečius į šventę. Mums buvo įdomu sužinoti plačiau apie mūsų krašto istoriją. Pernai metų lapkričio mėnesį gavau Skirmantos Kondratas elektroninį laiškelį, kad ji nori mūsų bendruomenės veiklą pristatyti savo pažįstamai iš Amerikos Johanna Ross.
Buvome be galo laimingi kai sužinojome, kad šios viešnios atvyks į mūsų bendruomenę. Johanna Ross yra žymi filantropė ir verslininkė. Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, verslininkė yra dažnas svečias. Mūsų krašte moteris remia įvairius projektus jau kelerius metus iš eilės. Lietuvą ji tiesiog pamėgo – nėra kilusi iš Lietuvos, neturi čia ir jokių tolimos giminystės ryšių. Ji aukoja per Kalifornijoje įsteigtą ir registruotą nevyriausybinę organizaciją „Community Action Lithuania“, kuri finansinę paramą persiunčia remiamoms organizacijoms Lietuvoje.
Susitikimas buvo be galo šiltas, nes amerikietė nepaisant jos garbaus amžiaus tiesiog švytėjo. Mes jai papasakojome apie savo bendruomenės socialinę veiklą, savo planus ateičiai ir pasiguodėme, kad bendruomenei nėra lengva, nes dažnu atveju trūksta lėšų gražioms iniciatyvoms įgyvendinti.
Praėjus kuriam laiku sulaukėme malonaus skambučio iš Skirmanta Kondratas, kad ji Lietuvoje pasirinko paremti tris bendruomenines iniciatyvas, iš kurių viena yra mūsų bendruomenė. Tai pirmasis bendruomenės projektas, kuomet gauname paramą iš fizinio asmens per Lietuvoje veikiančią nevyriausybinę organizaciją.
Buvo suderintos visos paramos gavimo sąlygos ir vasario mėnesį pasirašyta paramos sutartis su asociacija „Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas“. Paramos suma- 9 150,00 Eurų (10 000 dolerių).
Pagal šį projektą buvo iškelti šie uždaviniai:
1. Įsigyti papildomas Antanavo bendruomenei patalpas socialinei veiklai vykdyti;
3. Surengti kvalifikacijos kėlimo kursus Kazlų Rūdos savivaldybės bendruomenių deleguotiems asmenims įgyjant socialinių darbuotojų padėjėjų ir lankomosios priežiūros specialistų kvalifikaciją.
4. Koofinansuoti Antanavo bendruomenės socialinių paslaugų plėtros projektus.
Labai gaila, bet buto savininkė neturi nuosavybės dokumentų ir buto pirkimas užstrigo. Valdybos sprendimu šiuo metu tvarkomi dokumentai įsigyjant nuosavybės teise buvusio darželio patalpas. Čia planuojama ateityje įrengti „Kartų namus“. Bendruomenei turint nuosavybės teise pastatą atsiveria didesnės galimybės ieškoti ES finansuojamo projekto, kuro dėka būtų atliktas šio pastato remontas.
Rugsėjo 16 dieną Antanavo kultūros namuose startavo Lietuvos Caritas organizuojami socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai, kuriuose dalyvavo 15 kaimo bendruomenių deleguotų asmenų. Tai bus 40 valandų mokymai įgyjant socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją. Mokymai tęsis rugsėjo 30 dieną. Vėliau planuojam surengti pagalbos į namus kvalifikacijos kursus.
Tariame nuoširdų Ačiū Johanna Ross už paramą o Skirmantai Kondratas už galimybę plėsti bendruomenių socialinę veiklą.
Reda Kneizevičienė
Antanavo bendruomenės pirmininkė
P.S. Šiose patalpose bendruomenė planuoja įkurti „Kartų namus“