Antanavo bendruomenė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; Žin., 2006, Nr. 4-102; Žin., 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36 ) bei pagal 85 straipsnio nustatytas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles, parengtas ir patvirtintas Antanavo bendruomenės pirmininkės (taisyklės paskelbtos adresu: http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020255887  skelbia apklausą raštu-  vaikų žaidimo aikštelės inventoriaus ir montavimo paslaugos Antanavo parke įsigijimas (Techninė specifikacija priede)

 1. Viešieji pirkimai vykdomi sudarant pirkimo sutartį (kadangi vykdomas mažos vertės pirkimas, sutarties sudarymo terminas netaikomas). Už prekes/paslaugas atsiskaitoma tiekėjui pateikus PVM sąskaitą faktūrą. Prekių/paslaugų suteikimo laikotarpis – 2014 m. lapkričio 1 d.
 2. Darbų pirkimui skelbiama apklausa raštu. Apklausos dalyvis bus vertinamas taikant mažiausios kainos vertinimo kriterijų.
 3. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val. el. paštu- antanavo@gmail.com
 4. Pasiūlymuose nurodomų prekių pardavimokainos pateikiamos litais ir eurais be PVM ir su PVM.
 5. Tiekėjas privalo užpildyti tiekėjo pasiūlymo formą (1 priedas).
 6. Pasiūlymas teikiamas el.paštu adresu – antanavo@gmail.com Alternatyvūs pasiūlymai neteikiami ir pirkimas į dalis neskaidomas.
 7. Tiekėjas gali kreiptis raštu el. paštu antanavo@gmail.com dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo iki 2014 m.  rugsėjo  29 d. 10.00 val.
 8. Užpildytas, organizacijos vadovo arba įgalioto asmens pasirašytas ir nuskenuotas pasiūlymas siunčiamas el. paštu redaknei@gmail.com. Jei pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu teikiamas įgaliojimas.
 9. Tiekėjams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, kadangi vykdomas supaprastintas mažos vertės pirkimas, tačiau tiekėjas savo nuožiūra kartu su pasiūlymu gali teikti papildomus dokumentus.
 10. Už pirkimo atsakingas viešųjų organizatorius Birutė Biskienė, el. paštas antanavo@gmail.com
 11. Prašome nurodyti pasiūlymo galiojimo laiką.
 12. Prašome nurodyti ar nebus pasitelkiami rangovai paslaugai suteikti.

Tiekėjai apie pirkimų organizatoriaus sprendimą bus informuoti el. paštu. Gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms vykdyti.

Pirkimų organizatorius                        Birutė Biskienė

Vaikų žaidimo aikštelės specifikacija

 

Pateiktą pasiūlymą turi sudaryti šie žaidimo aikštelės elementai:

 

1. Žaidimų namelis:

 • Vaikų žaidimų namelis pagamintas iš eglės medienos.
 • Preliminarūs matmenys
  Plotis 130 cm
  Ilgis 130 cm
  Aukštis 170 cm. Kraštai 150 cm.
 • Statiniai pagaminti iš 70×70 mm tašų.  Grindys 19 mm storio.
 • Namelis  pastatomas.

2. Žaidimų aikštelė su sūpynėmis:

 • Vaikų žaidimų aikštelė pagaminta iš eglės medienos.
 • Preliminarūs matmenys
  Plotis 130 cm
  Ilgis 130 cm
  Aukštis 280 cm.
 • Statiniai pagaminti iš 70×70 mm tašų.  Grindys 19 mm storio lentų.
 • Pirmo aukšto aukštis 150 cm.
 • Laiptai ir nusileidimas gali būti prijungti iš pasirinktos pusės.
 • Stogas gali būti lenktas arba dvišlaitis
 • Laiptai su atramomis iš abiejų šonų. Tarp laiptų pakopų, apsauginės juostelės, kad vaikui nešslystų koja.
 • Pirmame aukšte vietoj suoliukų ir stalo, galima pritaikyti smėlio dėžę.
 • Plastmasinis nusileidimas 3,00 m. ilgio.
 • Galima primontuoti skardinį nusileidimą.
 • Užimamas plotas 6,00 x 4,50 m.
 • Kritimo aukštis 1,50 m.
 • Aikštelė pastatoma.

3. Žaidimų aikštelė mažesnė:

 • Vaikų žaidimų aikštelė pagaminta iš eglės medienos.
 • Preliminarūs matmenys
  Plotis 300 cm
  Ilgis 200 cm
  Aukštis 200 cm.
 • Statiniai pagaminti iš 90×90 mm tašų.  Grindys 19 mm lentų.
 • Pirmo aukšto aukštis 120 cm.
 • Plastmasinis nusileidimas 2,50 m. ilgio.
 • Užimamas plotas 3,00 x 5,00 m. Pagal aikštelės modelį, gali kisti.
 • Kritimo aukštis 1,20 m.
 • Aikštelė pastatoma.

4. Medinės sūpynės (preliminarūs matmenys):

 • Pagamintos iš 90 x 90 mm tašų.
  Su užlipimu
 • Suolas 1,20 m
 • Suolas pakabintas ant cinkuotų grandinių
 • Sūpynių aukštis 2,30 m, plotis 2,60 , ilgis 2,00 m

5. Medinė karstinė (preliminarūs matmenys):

 • Medinė karstynė 2,00 x 2,00 x 1,00 m
 • Mediena eglė/pušis
 • Alpinisto sienelė pagaminta iš vandeniui atsparios faneros
 • Alpinisto sienelė susideda iš lipimo akmenų
 • Karstynei yra naudojama ne mažiau nei 8 metaliniai skersiniai
 • Karstynei naudojamas armuotas tinklas